Takomläggning Betongpannor. Hisingen 

Läggning av nya betongpannor på villatak på Hakefjordsgatan. Takarbetena innefattade ställningsbyggnation av säker layher-ställning, ny läkt, vindskivor, installation av nya stuprännor, hängrännor samt plåtarbeten på skorsten, takkupor och stegar för taksäkerhetsanordningar. Centrala Hisingen i Göteborg