Fasadrenovering BRF. Backadalen norra Göteborg

Byggentreprenören genomförde en fasadrenovering åt en bostadsrättsförening i Backadalen i norra Göteborg. Föreningen kontaktade oss och meddelade att de behövde hjälp med att åtgärda sprickor i putsfasaden. Vi besökte BRF:en och utförde en behovsanalys och kunde snabbt se att föreningen hade rätt. Vi fortsatte arbetet genom att montera vår byggställning och fylla igen sprickorna vi anlade därefter ett nytt lager finputs. BRF:en har nu en ny fasad med skydd mot väta. Efter en slutbesiktning kunde vi konstatera att vi genomfört ännu ett lyckat projekt. Fasadrenoveringen utfördes på en fastighet vid Nyhemsgatan i Backadalen.

Har du en fasad som behöver renoveras? Läs mer om våra fasadrenoveringar här.